CENTRE SUPORT ESCOLAR - JORDI AUBIA

Pagina nueva 1
C\ de Balmes, 1 baixos VALLS Telf. 977622156 / 648157422
E-mail: mfcentresuport@gmail.com  

 

El nostre equip docent, format per professors amb àmplia experiència en el món

 

 de l’ensenyament, t’ajuda a aconseguir els teus objectius.

 

CLASSES DE REPÀS

 • PRIMÀRIA

 • E.S.O

 • BATXILLERAT

 • PROVES D'ACCÈS GRAU MITJÀ SUPERIOR

 • PREPARACIO PROVES PAU

 • GESTIÓ FINANCERA I COMPTABILITAT

 • INFORMÀTICA

 • MECANOGRAFIA

 • DIBUIX TÈCNIC

 • LLATÍ

 • MÚSICA-LLENGUATGE MUSICAL

 • TÈCNIQUES D'ESTUDI

OBJECTIUS:


ü  Preparar-te per a les avaluacions.

ü  Repassar les matèries curriculars.

ü  Treballar i desenvolupar el raonament lògic

     dels problemes i el càlcul matemàtic.

ü  Treballar la redacció i expressió escrita.

ü  Assimilar les normes ortogràfiques.

ü  Fer l'anàlisi morfològica i sintàctica.

ü  Donar-te pautes per adquirir bons hàbits

     d'estudi i aprofitar el temps que estudies.

ü  Ajudar-te a posar en pràctica els recursos per

     tal d’aprofitar el temps quan estudies.

        

 

Classes en grups reduïts  /  Classes particulars

LES NOSTRES INSTAL.LACIONS

  Pagina nueva 3

PRIMÀRIA
 • Llengua catalana

 • Llengua castellana

 • Llengua anglesa

 • Matemàtiques

 • Medi

 • Música , etc.
   

ESO
 • Llengua catalana

 • Llengua castellana

 • Llengua anglesa

 • Matemàtiques

 • Socials i història

 • Geografia

 • Física

 • Química

 • Tecnologia, etc.
   

BATXILLERAT
 • Llengua i literatura catalana

 • Llengua i literatura castellana

 • Llengua anglesa i francesa

 • Matemàtiques

 • Llatí

 • Història de la música

 • Història de l'Art

 • Filosofia

 • Geografia

 • Matemàtiques

 • Economia i empresa

 • Física

 • Química

 • Dibuix Tècnic

CICLES FORMATIUS MITJÀ I SUPERIOR
 • Llengua catalana

 • Llengua castellana

 • Llengua anglesa

 • Matemàtiques

 • Física.
   

CURS DE COMPTABILITAT
 • Introducció a la comptabilitat

 • Els comptes

 • Llibres comptables.

 • l'IVA

 • El cicle comptable a l'empresa

 • Nou pla general comptable

 • Compra i venda

 • Gestió de cobraments

 • Comptabilització de despeses

 • Tancament d'exercici

INFORMÀTICA / Joves i Adults
 • Ofimàtica (Word, Excel, Access/ Powerpoint)

 • Photoshop

 • Flash

 • Disseny de pàgines web (Dreamweaver)

 • Edició de video

 • Programació ( Llenguatge C/Visual Basic)

 • Informàtica junior

 • Informàtica online

MECANOGRAFIA
 • Mecanografia online

 • Sistema multimèdia

 • Ensenyament individualitzat

 • Horari flexible
   

LLOGUER AULES

Aprofita els nostres espais per realitzar :

 • Entrevistes personals i processos de sellecció

 • Servei d'elaboració de currículum

 • Reunions comunitats de veïns

 • Reunions d'associacions i entitats diverses

 • Conferències i reunions d'empresa

 • Cursos de formació per adults i joves

 • Tallers i activitats

 • Reunions venda directa

 • Qualsevol altra activitat: a consultar...

 

DISPONIBILITAT

ESPAIS

 • Matins
 • Vespres
 • Cap de setmana
 • 4 Aules amb capacitat 5, 8 i 14 persones

 • Espai a l'aire lliure per petits "Breaks"

 • Recepció i espai comú

EQUIPAMENTS I SERVEIS

 

 • Mobiliari complet

 • Pissarra i elements d'escriptura

 • Fotocopiadora

 • Ordinadors personals

 • Connexió wifi

 • Espai climatitzat

 • Servei sanitari

 

INFORMACIÓ:    Tel.  977 62 21 56    Mòbil:  648 157 422

   

 Email:  mfcentresuport@gmail.com